MENU

SERVOPACK

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng

SERVOPACK

MODEL: CACR – SR10SB1AF

  • POWER

+ AC INPUT:

– VOLTS: 200-300

– HZ: 50/60

– PHASE: 3

– AMPS: 8.0

+ AC OUTPUT:

– VOLTS: 230

– PHASE: 3

– AMPS: 6.2

SN: S44430-6-31

MADE IN YASKAWA JAPAN

0982428683