MENU

BỘ MAIN CHÍNH VÀ CARD YASKAWA

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng

BỘ MAIN CHÍNH VÀ CARD YASKAWA

+ MAIN CHÍNH

  • TYPE: JZNC-RK30B-420-0
  • SN:S44430-1-14
  • MADE IN YASKAWA JAPAN

+ CARD JANCD SR21

  • TYPE: DF8202904

+ CARD JANCD-PC20

  • TYPE: DF8203490-AO

+ CARD DF8203490-AO

+ CARD JANCD-MM22

TYPE: DF8202436

 

0982428683