MENU

Triển vọng mở với cuộc cách mạng 4.0

Nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mở ra nhiều cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể kết nối, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nguồn: VTV1

 

0982428683