MENU

Tinh thần doanh nghiệp trong thời đại cách mạng 4.0

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) với nhiều công nghệ đột phá mang tính sáng tạo đang loại bỏ dần ưu thế của kinh nghiệm, phương thức quản trị cũ và mô hình kinh doanh cũ, do đó các quốc gia đang phát triển như các nước ASEAN có cơ hội phát triển nhanh, bền vững nếu tạo dựng được môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo.

Nguồn: nhandan

 

0982428683