MENU

KEO DÁN 2 THÀNH PHẦN ( KEO DÁN TEFLON ) TURCIT B

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng

KEO DÁN BĂNG MÁY ( DÁN TEFLON ) Turcit B Epoxy Resin 1:1 AB Glue

Chuẩn bị: bề mặt của bề mặt liên kết của ray dẫn hướng kim loại thô nhám Ra12,5 ~ 6,3um (hoàn thiện ▽ 3 ~ ▽ 4), gỉ và dầu phải được loại bỏ, và bề mặt liên kết của ray dẫn hướng và phần mềmthắt lưng phải được lau bằng axeton.
chuẩn bị keo: keo đặc biệt phải được chuẩn bị cùng với việc sử dụng.Dùng hai que khuấy để lấy keo theo tỷ lệ thể tích AB = 1 / 1,2 (hoặc tỷ lệ khối lượng AB = 1/1) và trộn, khuấy đều hoàn toàn.
Dán: bôi đều chất kết dính lên bề mặt liên kết của thanh dẫn hướng và đai mềm của thanh dẫn hướng 6S, và độ dày của lớp keo phải được kiểm soát trong khoảng 0,10 mm.
Đóng rắn: nhiệt độ đóng rắn: nhiệt độ phòng 10 ~ 40C;thời gian đóng rắn: 24h;áp suất đóng rắn: 0,060.10mpa.

HOTLINE ĐẶT HÀNG : 
0988479096
0969520394

KEO DÁN BĂNG MÁY ( DÁN TEFLON ) Turcit B Epoxy Resin 1:1 AB Glue

Thích hợp dán cho diện tích teflon nhỏ
Trọng lượng : 0.5kg/set

Chuẩn bị: bề mặt của bề mặt liên kết của ray dẫn hướng kim loại thô nhám Ra12,5 ~ 6,3um (hoàn thiện ▽ 3 ~ ▽ 4), gỉ và dầu phải được loại bỏ, và bề mặt liên kết của ray dẫn hướng và phần mềmthắt lưng phải được lau bằng axeton.
chuẩn bị keo: keo đặc biệt phải được chuẩn bị cùng với việc sử dụng.Dùng hai que khuấy để lấy keo theo tỷ lệ thể tích AB = 1 / 1,2 (hoặc tỷ lệ khối lượng AB = 1/1) và trộn, khuấy đều hoàn toàn.
Dán: bôi đều chất kết dính lên bề mặt liên kết của thanh dẫn hướng và đai mềm của thanh dẫn hướng 6S, và độ dày của lớp keo phải được kiểm soát trong khoảng 0,10 mm.
Đóng rắn: nhiệt độ đóng rắn: nhiệt độ phòng 10 ~ 40C;thời gian đóng rắn: 24h;áp suất đóng rắn: 0,060.10mpa.

0982428683