MENU

ROBOT SZGH-T750-B-6

ROBOT SZGH-T750-B-6

SZGH-T750-B-6

Ứng dụng: Xử lý vật liệu, Chuyển giao bộ phận, Quản lý máy móc, Thử nghiệm, Dán keo, Lắp ráp. Thời hạn bảo hành: 2 năm. 

Dịch vụ kỹ thuật: Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật trọn đời.

✆℡:0982428683

0982428683