MENU

Robot sẽ giúp chúng ta trong tương lai như thế nào?

Phỏng vấn Enrico Krog Iversen tại Global Robot Expo 2018.

Enrico Krog Iversen – Giám đốc điều hành @ OnRobot & Chủ tịch @ OptaForce

Enrico Krog Iversen là Giám đốc điều hành và đối tác tại Universal Robots kể từ năm 2008. Ông phát hiện ra một tiềm năng rất lớn trong các robot UR vì chúng dễ dàng cài đặt, sử dụng chương trình hơn so với robot công nghiệp truyền thống. Trong vòng một vài năm, ông đã tạo ra một sự phát triển ngoạn mục và mở rộng của Universal Robots.

————————————————– ————————

Global Robot Expo là sự kiện đa ngành châu Âu chính về robot, công nghệ và đổi mới, được thiết kế như một nền tảng kinh doanh cho các nhà triển lãm

Source: Global Robot Expo

 

0982428683