MENU

Nền tảng cho ngành công nghiệp 4.0: làm thế nào để phù hợp với khả năng và hiệu suất của con người?

Một ví dụ về Dịch vụ Sáng tạo của Philips triển khai các giải pháp tự động hóa công nghiệp mới nhất bao gồm robot và tự động hóa quy trình để cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, được ngành công nghiệp chứng minh cho sản xuất flex 24/7.

Nguồn: Philips Innovation Services

 

0982428683