MENU

Logistic trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn liền với những đột phá chưa từng có về công nghệ, liên quan đến kết nối internet, điện toán đám mây, in 3D, công nghệ cảm biến, thực tế ảo … Cuộc cách mạng công nghiệp này được dự đoán là tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân khắp toàn cầu.

 

0982428683