MENU

KUKA & Swisslog @ CeMAT Úc 2018

Trong một quan hệ đối tác với robot tự động hóa kho của chúng tôi và thực tế tăng cường, Swisslog và KUKA Robotics đã chứng minh tầm quan trọng của sự cộng tác giữa con người và máy tại CeMAT Australia 2018, tại Melbourne.

 

0982428683