MENU

Khám phá: Tìm hiểu về ngành công nghiệp 4.0

DỮ LIỆU LỚN KHÔNG CHỈ ĐẾN VỚI DOANH NGHIỆP LỚN 

Thời gian, chi phí và thiếu chuyên môn là lý do khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ không muốn đầu tư vào công nghệ được cải tiến. Nhưng đây là những điều chính xác tương tự  mà việc thực hiện thành công có thể giải quyết. Họ đang sử dụng Triển khai Công nghiệp 4.0 để loại bỏ nhu cầu về các vấn đề tốn kém và hành vi phản động. Các nhà sản xuất thuộc mọi quy mô nên tìm cách làm điều tương tự!

THAM GIA SỰ KIỆN MIỄN PHÍ, HIỂN THỊ CÁC CÔNG CỤ VÀ CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0.

  • Tìm hiểu về các công nghệ thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
  • Hiểu cách những công nghệ này có thể mang lại lợi ích cho công ty của bạn.
  • Xem bản đồ đường cho việc áp dụng SME của ngành 4.0.
  • Tìm hiểu cách Trung tâm có thể trợ giúp!

 

0982428683