MENU

Dịch vụ lắp đặt, vận chuyển máy

Dịch vụ lắp đặt, vận chuyển máy:

  1. Lắp máy tại Hải Dương

 

2. Vận chuyển máy tại KCN Tiên Sơn:

3. Vận chuyển và lắp đặt máy tại Đồng Văn- Hà Nam

4.Lắp đặt máy tại Tiên Sơn, Bắc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0982428683