MENU

Công nghiệp 4.0 – Cách tăng cường tính linh hoạt và sáng tạo của công ty

Chuỗi cung ứng sản xuất đang đối mặt với nhiều khách hàng khó tính hơn, đột phá sáng tạo và tăng áp lực cạnh tranh

Nguồn: Philips Innovation Services

 

0982428683