MENU

100 nhà khoa học trẻ người Việt khắp thế giới hiến kế cho cuộc cách mạng 4.0 của VN

Lần đầu tiên, một cơ hội chưa từng có đã được Bộ Khoa học và công nghệ khởi xướng, đó là chương trình Kết nối đổi mới sáng tạo, quy tụ 100 nhân tài công nghệ người Việt hội tụ tại quê hương để chia sẻ, hiến kế cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nguồn: VTV24

 

0982428683